Ar­se­nal le­ver

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

fejl­af­le­ve­ring fra ar­gen­ti­ne­ren Ger­man Si­ga­li og lag­de bol­den ud til chilenske San­chez, der let kun­ne sco­re.

Ale­xis San­chez score­de og­så til 3-0 i an­den halv­leg, men der­med var Ar­se­nals lyk­ke ik­ke nød­ven­dig­vis gjort.

For hvis Bay­ern Mün­chen og Olym­pi­akos fandt ud af at spil­le uaf­gjort, vil­le Arsé­ne Wen­gers trop­per al­li­ge­vel va­e­re fa­er­di­ge i tur­ne­rin­gen. Bay­ern le­ve­re­de Det kom dog over­ho­ve­det ik­ke på ta­le.

Al­le­re­de ef­ter 20 mi­nut­ter før­te de ty­ske me­stre med 3-0 tak­ket va­e­re mål af Doug­las Cos­ta, Ro­bert Lewan­dowski og Tho­mas Mül­ler, og så var den kamp luk­ket.

Fran­ske Kings­ley Co­man sør­ge­de for 4-0, og der­med er Bay­ern Mün­chen klar til for­å­rets ot­ten­de­dels­fi­na­ler som pul­je­vin­de­re.

Ar­se­nal skal i sid­ste run­de til Gra­e­ken­land, og hol­det er i skri­ven­de stund tre po­int ef­ter Olym­pi­akos, som de tab­te til med 2-3, da de var på be­søg på Emira­tes i Lon­don.

I til­fa­el­de af po­int­lig­hed er det ind­byr­des kam­pe, der af­gør sa­gen i Cham­pions Le­ague, og da man jo ik­ke kan sat­se på at vin­de 4-3, er Ar­se­nal alt­så ik­ke ale­ne tvun­get til at vin­de i At­hen.

De skal vin­de med to mål, men i så fald ta­ger de og­så an­den­plad­sen i pulj­en ef­ter su­ve­ra­e­ne Bay­ern.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.