Tro­en på Ho­bro steg ef­ter Oves an­komst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ove Pe­der­sen blev i går an­sat som red­nings­mand i Ho­bro - og den ru­ti­ne­re­de tra­e­ners an­komst er ble­vet vel mod­ta­get hos book­ma­ker­ne.

I hvert fald er od­ds ge­ne­relt fal­den­de på, at Ho­bro bli­ver op­pe og mod­sat sti­gen­de på, at de ryk­ker ud.

In­den nyhe­den kom ud, lå Dan­ske Spil ek­sem­pel­vis i 6,00 for at sa­en­ke od­ds til 5,00 på, at det sker, og nøj­ag­tigt det sam­me bil­le­de ser man hos Bet25, der til­sva­ren­de ha­e­ve­de od­dset på, at Ho­bro må gå den tun­ge gang ned i 1. di­vi­sion.

»Me­get få ken­der ga­met så godt som Ove Pe­der­sen, og da det til­med of­te er set, at et tra­e­ner­skif­te sa­et­ter gang i en po­si­tiv po­ints­ti­me, har vi så me­get respekt for den ru­ti­ne­re­de tra­e­ner, at traenerskiftet i vo­res øj­ne på­vir­ker Ho­bros over­le­vel­ses-chan­cer i po­si­tiv ret­ning,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.