3,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vel mest om­tal­te fod­bold­kamp i Sve­ri­ge i man­ge år. Zla­tan Ibra­him­ovic ven­der hjem til det sta­dion, hvor det he­le star­te­de, og selv om der er ta­le om en kamp i Cham­pions Le­ague, så vil det over­ra­ske me­get, hvis det bli­ver no­gen ond kamp. Det lug­ter i den grad af en kamp, hvor PSG selv­føl­ge­lig vin­der i kraft af klas­sen, men hvor Zla­tan selv­føl­ge­lig ik­ke øn­sker at yd­my­ge sin barn­dom­s­klub, hvor­for man na­ep­pe ser PSG kø­re hårdt på for fle­re mål ved 0-2. MFF har tabt pra­e­cist 0-2 hjem­me til bå­de Ju­ven­tus, At­le­ti­co Madrid og Re­al Madrid, så prøv no­get lig­nen­de hér.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.