2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hjem­me­ba­ne­for­de­len i Cham­pions Le­ague er tra­di­tio­nelt gan­ske stor, og Asta­na har da og­så for­må­et at hen­te uaf­gjort mod bå­de At­le­ti­co Madrid og Ga­la­ta­s­a­ray i de før­ste to hjem­me­kam­pe i Grup­pe C. Kunst­gra­es­belag­te Asta­na Are­na og det fak­tum, at der er seks ti­mers tids­for­skel mel­lem Portu­gal og Ka­sak­h­stan bør og­så med­fø­re fi­ne chan­cer for po­int mod Ben­fi­ca. Po­rtu­gi­ser­ne fø­rer pulj­en og vil na­e­sten med stats­ga­ran­ti va­e­re vi­de­re med uaf­gjort og der­u­d­over er CL-top­sco­rer Ni­co­las Gaitán i ka­ran­ta­e­ne. Flot od­ds på 1X-ud­fal­det.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.