BT ret­ter

BT - - NYHEDER -

BT brag­te i går et for­kert bil­le­de af et fly i brand til en ar­ti­kel om, at Tyr­ki­et hav­de nedskudt et rus­sisk fly. Bil­le­det var le­ve­ret af nyheds­bu­reau­et AFP, som hav­de få­et det via et tyr­kisk nyheds­bu­reau. Ef­ter­føl­gen­de er bil­le­det ble­vet truk­ket til­ba­ge, da det ik­ke vi­ser det på­ga­el­den­de fly, der blev skudt ned. Vi be­kla­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.