ØRE­SUND

BT - - NYHEDER -

Har i for­vej­en al­der­s­un­der­sø­gel­ser i tvivls­til­fa­el­de. For­ven­tet an­tal asylan­sø­ge­re i 2015

Sve­ri­ge har hidtil ik­ke al­ders­be­stemt uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn, og det har ført til et boom i an­tal­let af uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn. Nu vil sven­sker­ne ind­fø­re me­di­cinsk al­ders­be­stem­mel­se af asylan­sø­ge­re for at fin­de ud af, om de ly­ver om de­res al­der for at få asyl.

Har ind­ført mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol og med den nye stram­ning vil der va­e­re ID-kon­trol på fa­er­gen mel­lem Hels­in­gør og Hels­ing­borg samt ved tog- og bus­tra­fik­ken ved Øre­sunds­bro­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.