Swin­ger-sa­ger­ne vil fort­sa­et­te Diskri­mi­na­tion: Kvin­der

BT - - NYHEDER -

SWINGERPRIS DISKO­TEK: Et disko­tek måt­te ik­ke ha­ve for­skel­li­ge pri­ser på fri bar til ma­end og kvin­der, selv­om eje­ren for­kla­re­de, at ma­end of­test drik­ker me­re end kvin­der (2010). SWIN­GER­KLUB: En swin­ger­klub måt­te ik­ke ta­ge hø­je­re en­tré for ma­end end for kvin­der. Til trods for at klub­bens med­lem­mer var godt til­fred­se med pris­for­skel­len, der var med til at til­tra­ek­ke fle­re kvin­der til klub­ben. (2012). HO­TEL BEL­LA SKY: En sa­er­lig kvin­de­e­ta­ge på Ho­tel Bel­la Sky i Kø­ben­havn blev først af Li­ge­be­hand­lings­na­ev­net og se­ne­re Østre Lands­ret er­kla­e­ret ulov­lig (2011).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.