Diskri­mi­na­tion: Ma­end

BT - - NYHEDER -

STRIKKEFESTIVAL: Det var ulov­ligt, da en strikkefestival på Fa­nø lod ma­end og børn kom­me gra­tis ind, mens kvin­der skul­le be­ta­le 50 kro­ner i en­tré (2014). FRI­SØR: En fri­sør skul­le be­ta­le 2.500 kro­ner i er­stat­ning til en kvin­de, der hav­de kla­get over, at da­me­klip var dy­re­re end en her­re­klip­ning. Fri­sø­ren kla­ge­de se­ne­re over af­gø­rel­sen til Østre Lands­ret, der gav med­hold til fri­sø­ren (2012). Jeg glad for, at vi sam­men med al­le Fol­ke­tin­gets par­ti­er nu må­l­ret­ter Li­ge­be­hand­lings­na­ev­net ar­bej­de, så vi fremad­ret­tet kom­mer til at se fa­er­re ba­ga­tel­sa­ger

Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn

Ne­er­gaard Lar­sen (V)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.