Be­skyl­des for fusk

BT - - NYHEDER -

Vi­den­skabs­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V) be­skyl­des for at na­er­me sig plagi­at i sin ph.d.-af­hand­ling, skri­ver Ek­stra Bla­det.

Kri­tik­ken kom­mer fra pro­fes­sor Pe­ter San­døe, der er na­est­for­mand for Prak­sis­ud­val­get, som be­hand­ler spørgs­mål om god vi­den­ska­be­lig prak­sis, på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Kri­tik­ken om­hand­ler en pas­sa­ge på fem linjer i Es­ben Lun­de Lar­sens af­hand­ling. Linjer­ne lig­ger nem­lig for­bav­sen­de ta­et op ad en for­mu­le­ring fra en bog af Ove Kaj Pe­ter­sen, dansk po­li­to­log og pro­fes­sor i po­li­tisk øko­no­mi på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS).

I et skrift­ligt svar til avi­sen af­vi­ser Es­ben Lun­de Lar­sen, at der er ta­le om »be­vidst snyd«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.