Hund skød sin ejer un­der jagt

BT - - NYHEDER -

En 61-årig ja­e­ger fra den fran­ske lands­by Mes­plè­de har få­et no­get af en hi­sto­rie, han kan forta­el­le til ju­le­froko­sten.

Ved man­da­gens jagt hav­de ja­e­ge­ren net­op ramt en sko­vs­nep­pe og stil­let sit jagt­ge­va­er mod et trae, da hans tro­fa­ste føl­ge­s­vend, jagt­hund­en, i ren be­gej­string kom til at va­el­te ri­f­len og tra­e­de på aftra­ek­ke­ren. Det re­sul­te­re­de i, at den 61-åri­ge mand smag­te sin egen me­di­cin og fik fyldt sin hånd og un­de­rarm med blyhagl, skri­ver The Local.

Man­den var selv i stand til at kon­tak­te en am­bu­lan­ce, og la­e­ger­ne for­ven­ter, ja­e­ge­ren kom­mer sig fuld­sta­en­dig. Hund­en og man­den skul­le fort­sat va­e­re bed­ste ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.