Va­elg dit per­fek­te ju­le­trae

BT - - NYHEDER -

JU­LE­GU­I­DE MED FI­RE UD FEM solg­te ju­le­tra­e­er er nord­manns­gran dan­sker­nes fo­re­truk­ne ju­le­trae. Tra­e­et er bre­de­re og me­re keg­le­for­met end en rød­gran, og det har en mør­ke­grøn nål, som er la­en­ge­re end rød­gra­nens. PLUS­SER: Kan hol­de sig to-fi­re uger in­den­dørs uden vand, før det be­gyn­der at drys­se. MI­NUS­SER: Er bre­de­re end en rød­gran og fyl­der me­re i stu­en. Ik­ke så me­get duft i tra­e­ets nå­le. PRIS (ba­se­ret på sid­ste års salg): 125-175 kro­ner pr. me­ter alt ef­ter kva­li­tet og sted. HI­STO­RISK SET ER RØD­GRAN det tra­di­tio­nel­le dan­ske ju­le­trae, men ud­gør kun ca. 15 pro­cent af sal­get. PLUS­SER: Et slankt trae, der pas­ser til min­dre stu­er. Duf­ter me­re end en nord­manns­gran. MI­NUS­SER: Har dår­li­ge­re hold­bar­hed end nord­manns­gran. Ta­ber nå­le­ne ef­ter en uge uden vand. PRIS (ba­se­ret på sid­ste års salg): 50-150 kro­ner pr. me­ter alt ef­ter kva­li­tet og sted. STAM­MER FRA NOR­DA­ME­RI­KA, hvor det er vant til ens­ar­tet kul­de, og det gør det sva­ert at dyr­ke i det om­skif­te­li­ge dan­ske vejr. Bru­ges mest til ad­vents­kran­se og ju­le­de­ko­ra­tio­ner på grund af si­ne flot­te, blå­li­ge nå­le. No­bi­lis ud­gør sam­men med an­dre un­de­rar­ter som blå­gran og om­o­ri­ka un­der 5 pro­cent af ju­le­tra­es­sal­get i Dan­mark. PLUS­SER: Har den bed­ste hold­bar­hed. Kan stå in­den­dørs i me­re end en må­ned uden vand uden at drys­se. Har en fin ci­trus-ag­tig duft. MI­NUS­SER: Sva­ert at fin­de et ek­sem­plar med sym­me­trisk ud­se­en­de. PRIS (ba­se­ret på sid­ste års salg): 125-175 kro­ner pr. me­ter alt ef­ter kva­li­tet og sted. Kø­ber du dit ju­le­trae tid­ligt, kan du selv gø­re me­get for at hol­de det frisk, så det ik­ke ta­ber nå­le­ne. Har du købt dit trae på en sta­de­plads, så be­gynd med at ska­e­re to-tre cen­ti­me­ter af det ne­der­ste af stam­men, På den må­de åb­ner man kar­re­ne i tra­e­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.