Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Carl Holst Uro­en har ik­ke kun skyg­get for mit og mit par­tis po­li­ti­ske ar­bej­de - den la­eg­ger og­så et stort pres på dem, der står mig na­er­mest (...) Der­for har jeg be­slut­tet at an­sø­ge om or­lov, så der kan kom­me ro om­kring min fa­mi­lie og min per­son

Tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster, Ven­stre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.