DU BØR KEN­DE

BT - - NYHEDER -

Vi­ta­min

Be­tyd­ning

vig­tigt for hu­den

Hvis du mang­ler...

Så­dan får du det Vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler er na­e­rings­stof­fer, som er nød­ven­di­ge for, at krop­pen kan fun­ge­re, og vi ik­ke bli­ver sy­ge. Vi­ta­mi­ner er ke­mi­ske for­bin­del­ser, som krop­pen ik­ke selv kan dan­ne. Der­for skal vi­ta­mi­ner­ne til­fø­res via ma­den. For de fle­ste af os er der til­stra­ek­ke­ligt med vi­ta­mi­ner i den kost, vi spi­ser, men for no­gen kan det va­e­re nød­ven­digt at ta­ge et til­skud. Vi­ta­mi­ner kan ik­ke er­stat­te el­ler mind­ske ind­ta­gel­sen af mad - hvor man­ge vi­ta­mi­ner du har brug for va­ri­e­rer for de en­kel­te vi­ta­mi­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.