Bland-selv grønt­sa­ger

BT - - NYHEDER -

NY TREND: forta­el­ler Li­ne Røn­now, der er Ca­te­gory Ma­na­ger på Frugt & Grønt. Spid­ser ører »Det har al­le­re­de vakt min in­ter­es­se. Con­ve­ni­en­ce-kon­cep­ter va­ek­ster rig­tig me­get, isa­er in­den for frugt og grønt, og vi ser en frem­tid her. Når vi hø­rer om nye til­tag som i den­ne bold­ga­de, spid­ser vi ører,« si­ger Li­ne Røn­now til TV2.

Hun til­fø­jer dog, at kon­cep­tet skal un­der­sø­ges na­er­me­re, før de kan be­slut­te, om der skal sat­ses på ide­en. Li­ne Røn­now forta­el­ler, at hun selv er mor til to, og hun vil hel­le­re le­ge en halv ti­me ek­stra med si­ne børn end at stå og ord­ne grønt­sa­ger.

Hos kon­kur­ren­ten Coop, der har bu­tik­ker som Fakta, Su­per Brugs­en, Kvi­ck­ly og Ir­ma, er hold­nin­gen og­så, at kon­cep­tet er spa­en­den­de. Men der er en ha­ge, forta­el­ler in­for­ma­tions­di­rek­tør Jens-Juul Ni­el­sen:

»Selv­om det er en spa­en­den­de idé, vil jeg umid­del­bart vur­de­re, at hold­bar­he­den vil va­e­re re­du­ce­ret, og det vil med­fø­re et stort mad­spild. Der­for har vi in­gen pla­ner om at ind­fø­re det,« ly­der dom­men over for TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.