Ho­spi­tals­bomb­ning var tragisk uheld

BT - - NYHEDER -

En ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se af om­sta­en­dig­he­der­ne ved det dø­de­li­ge angreb 3. ok­to­ber mod et La­e­ger uden Gra­en­ser­ho­spi­tal i den nord­li­ge af­g­han­ske by Kun­duz vi­ser, at ulyk­ken kun­ne va­e­re und­gå­et. Den var pri­ma­ert for­år­sa­get af men­ne­ske­li­ge fejl, op­ly­ser ge­ne­ral Jo­hn Camp­bell, der le­der de ame­ri­kan­ske og in­ter­na­tio­na­le styr­ker i Af­g­ha­ni­stan: »Det var en tragisk fejl. Ame­ri­kan­ske styr­ker vil­le al­drig an­gri­be et ho­spi­tal el­ler an­dre be­skyt­te­de in­sti­tu­tio­ner.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.