Hi­sto­ri­en om en sort fre­dag

BT - - BLACK FRIDAY -

Bla­ck Fri­day er da­gen ef­ter Thanks­gi­ving (den 4. tors­dag i novem­ber), hvor ju­les­hop­pin­gen sky­des i gang med events, ud­vi­de­de åb­ning­sti­der og en ra­ek­ke tids­be­gra­en­se­de sl­ag­til­bud. Tra­di­tio­nen er op­stå­et i USA, men har spredt sig over en stor del af ver­den de se­ne­re år og brød for al­vor igen­nem i Dan­mark i 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.