Min jul: Lis­beth Wul­ff ’Den der ned­ta­el­ling er egent­lig en ma­er­ke­lig sport’

BT - - BLACK FRIDAY -

LIS­BET­HS JUL Lis­beth Wul­ff er ma­nuskript­for­fat­ter på og sku­e­spil­ler i DRs nye se­rie ’Mens vi pres­ser ci­tro­nen’. Der er pre­mi­e­re på det før­ste af fem af­snit søn­dag den 6. de­cem­ber. og vo­res søn til El Salva­dor og hol­de jul med min far og hans ko­ne, der bor der, og bag­ef­ter skal vi vi­de­re til Gu­a­te­ma­la. «

»Jeg hol­der me­get af al­le tra­di­tio­ner­ne om­kring ju­len, der gør, at vi får set hin­an­den i fa­mi­li­en. Jeg kan godt li­de den in­de­tid, man har sam­men. Jeg er ik­ke over­dre­vet vild med ju­le­py­nt, men det er re­sten af fa­mi­li­en, så det må jeg le­ve med. Jeg er stor fan af sel­ve ju­le­af­ten, for mig er det na­er­mest helt uvir­ke­ligt, og jeg el­sker ma­den. Den dag er bå­de børn og voks­ne ju­lero­man­ti­ke­re - vi ska­ber en il­lu­sion, der er enorm sød og smuk, hvor vi for ek­sem­pel la­der som om, der fin­des en ju­le­mand.«

»Det er en me­get hyg­ge­lig tid, Jeg ser altid ju­le­ka­len­der med min søn. He­le den der ned­ta­el­ling er egent­lig en ma­er­ke­lig sport - der er jo en spa­en­ding, men den bli­ver jo for­løst til sidst.«

»Jeg kan godt va­e­re en af dem, der står i Ma­ga­sin den al­ler­sid­ste ti­me. Jeg har ik­ke styr på det som så­dan, men jeg sy­nes, jeg er god til at fin­de på ga­ver til folk, men det kan godt va­e­re, de bli­ver købt i 11. ti­me, men jeg når det.« Jeg kan godt va­e­re en af dem, der står i Ma­ga­sin den al­ler­sid­ste ti­me

Lis­beth Wul­ff

TORS­DAG 26. NOVEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.