Fe­sten er ud­sat for Uni­ted

BT - - SPORTEN -

an­gri­ber Jes­se Lin­gard, der mis­brug­te de mest op­lag­te mu­lig­he­der, der nu en­gang var i den chan­ce­fat­ti­ge kamp. Gy­ser­kamp i ven­te Nu ven­ter der i ste­det et af­gø­ren­de opgør, når Man­che­ster Uni­ted mø­der Wol­fsburg og Ni­ck­las Bend­ter i grup­pe­spil­lets sid­ste run­de.

Der var ik­ke me­get spil­le­tid til dan­ske Ni­ck­las Bendt­ner i Rusland, da Wol­fsburg mød­te CSKA Moskva. Men selv om den dan­ske an­gri­ber måt­te føl­ge stort set he­le kam­pen fra ba­en­ken, kla­re­de hold­kam­me­ra­ter­ne sa­ger­ne. Så­le­des vandt Wol­fsburg op­gø­ret 2-0 og er sta­dig med i kam­pen om at gå vi­de­re fra det ind­le­den­de grup­pe­spil i pul­je B.

Ni­ck­las Bendt­ner kom på ba­nen fem mi­nut­ter før tid, men al­li­ge­vel nå­e­de dan­ske­ren at va­e­re far­lig en en­kelt gang, da han send­te bol­den på stol­pen.

I Tys­kland hav­de Borus­sia Mön­cheng­lad­bach med dan­ske An­dreas Chri­sten­sen på hol­det fra start be­søg af span­ske Se­vil­la, der omvendt hav­de Mi­cha­el Kro­hn-De­hli med. Og her gik det bedst for hjem­me­hol­det, der vandt med 4-2. I Ita­li­en vandt Ju­ven­tus des­u­den 1-0 mod Man­che­ster Ci­ty og er der­med vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.