FCM JAG­TER med hånd­bre

BT - - SPORTEN -

Det er på man­ge ni­veau­er en af­gø­ren­de kamp, FC Midtjyl­land skal spil­le i af­ten mod Le­gia Warszawa. Vin­der midtjy­der­ne, kan de med hja­elp fra ita­li­en­ske Napoli sik­re sig vi­de­re avan­ce­ment fra grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague, vig­ti­ge ko­ef­fi­ci­ent­po­int til Dan­mark og ik­ke mindst tan­ke no­get af den selv­til­lid, som en rin­ge sti­me har ta­e­ret på.

Ta­ber de der­i­mod, ven­ter der dem en ska­eb­ne­kamp 10.

TORS­DAG 26. NOVEM­BER 2015 de­cem­ber mod Club Brug­ge i Her­ning og en mas­se ne­ga­ti­ve tan­ker, som skal hol­des ude af ho­ve­d­et ind­til da. Stram or­ga­ni­sa­tion For den op­portu­ni­sti­ske ulv er der med an­dre ord alt at vin­de ved at bla­e­se til angreb, når der i af­ten bli­ver fløjtet op på en råkold Pepsi Are­na i Warszawa, og FC Midtjyl­land kom­mer da og­så til at gå ef­ter sej­ren.

Det for­sik­rer bå­de tra­e­ner Jess Thorup og hans an­fø­rer, Vi skal hu­ske på, at vi er go­de. Selv om vi ik­ke har vist vo­res top­ni­veau de se­ne­ste kam­pe

Erik Svi­at­chen­ko

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.