DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Midtjyl­land er hav­net i lidt af en form­kri­se, hvor man blot har vun­det én af de se­ne­ste syv kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger.

Men skal man tro Dan­ske Spil, så skal FC Midtjyl­land nok for­må at hol­de sig for­an Club Brüg­ge og Le­gia Warszawa og gå vi­de­re i Eu­ro­pa Le­ague.

Så­le­des gi­ver sel­ska­bet blot od­ds 1,28 på, at FC Midtjyl­land går vi­de­re - på trods af, at man alt­så tab­te 1-9 i de to kam­pe til Napoli - mens der er 3,50 på, at kva­li­fi­ka­tio­nen til for­å­rets kno­ck­out-kam­pe kik­ser.

»FC Midtjyl­land blev be­gun­sti­get af, at Club Brüg­ge kun fik uaf­gjort på ude­ba­ne i Warszawa. Uan­set hvor­dan det går i Po­len, vil FC Midtjyl­land sta­dig kun­ne gå vi­de­re fra grup­pen med en sejr hjem­me på MCH Are­na over Club Brüg­ge i den sid­ste grup­pe­kamp,« si­ger od­ds­sa­et­ter Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil om hvor­for man tror på FCM-avan­ce­ment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.