2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Spor­ting Lis­sa­bon er i en fa­vora­bel po­si­tion i den po­rtu­gi­si­ske liga, og der­for sat­ser man ik­ke det vil­de på Eu­ro­pa Le­ague. Se­ne­st stil­le­de man med en mas­se re­ser­ver, da man tab­te 0-3 til al­ban­ske Sken­der­beu, og det vil un­dre me­get, hvis ik­ke det og­så bli­ver stra­te­gi­en i Moskva. Fak­tisk er man uden sejr i 13 Eu­ro­pa Le­ague-kam­pe i tra­ek på frem­med graes, og sik­kert er det, at må­l­mand Rui Pa­tri­cio, Jef­fer­son, Wil­li­am Car­val­ho, Car­los Mané og Teo­fi­lo Gu­ti­er­rez ik­ke er med, da de al­le er ble­vet hjem­me i Lis­sa­bon. Me­get flot od­ds på sejr til Loko­mo­tiv.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.