1 ,98

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Qa­ra­bag har gjort det glim­ren­de i det­te Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil. Spe­ci­elt på hjem­me­ba­ne, hvor man end­nu ik­ke har tabt, selv om bå­de Mo­na­co og An­der­le­cht har va­e­ret på be­søg, og der bør og­så va­e­re fin va­er­di i, at det ik­ke sker i dag. Tot­ten­ham skal søn­dag spil­le imod Chel­sea i en me­get vig­tig kamp for dem, så der­for vil det over­ra­ske me­get, hvis spil­le­re som Har­ry Ka­ne, Chri­sti­an Erik­sen og de an­dre nøg­le­spil­le­re ry­ger på ba­nen i en kamp, hvor Tot­ten­ham i øv­rigt le­ver gan­ske ud­ma­er­ket med kryds. Alt an­det li­ge skal va­er­di­en va­e­re klar på Qa­ra­bag.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.