1 ,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som det ene­ste af de 48 hold i Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil­let har Di­na­mo Minsk ik­ke få­et et ene­ste po­int i de før­ste fi­re kam­pe, og der­for har hvi­derus­ser­ne ud­spil­let de­res rol­le i for­hold til at avan­ce­re til slut­spil­let. Det kan der ik­ke ind­ven­des no­get i mod ef­ter­som hol­det har haft fa­er­re­st af­slut­nin­ger in­den­for ram­men og mindst bold­be­sid­del­se af al­le 48 mand­ska­ber. Der­for bør bå­de klas­se og mo­ti­va­tion ta­le for Vik­to­ria Plzen i af­te­nens opgør, for kun sejr ta­el­ler for tjek­ker­ne, hvis de vil be­va­re hå­bet om at en­de på grup­pens an­den­plads.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.