Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

KRI­STI­AN THULESEN DAHL Nej, del­ta­gel­se i Eu­ro­pol­sam­ar­bej­det er en løf­te­stang, et ali­bi, for at få skub­bet Dan­mark et langt styk­ke la­en­ge­re ind i den EU-jung­le, hvor­fra der of­te ik­ke er no­gen vej til­ba­ge

Par­ti­for­mand (DF). I de­bat­ind­la­eg på jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.