Jagt på mystisk mand med vå­ben

BT - - NYHEDER -

Ef­ter fle­re ti­mers in­ten­siv ef­ter­søg­ning har Sve­ri­ges po­li­ti indstil­let jag­ten på en be­va­eb­net mand i den sven­ske by Umeå. Det skri­ver Expres­sen.

Man­den blev an­gi­ve­ligt set med fle­re kni­ve ha­en­gen­de i ba­el­tet og et ma­skin­pi­stol­lig­nen­de vå­ben i hån­den. Ob­ser­va­tio­nen sat­te gang i en stør­re ef­ter­søg­ning, der in­klu­de­re­de fle­re hunde- og po­li­ti­pa­trul­jer i lø­bet af i går.

Det sven­ske po­li­ti op­for­drer fort­sat al­le bor­ge­re til at hen­ven­de sig, hvis man har set man­den med våb­ne­ne.

»Ef­ter­forsk­nin­gen er sta­dig i gang,« si­ger po­li­tiets tals­mand til SVT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.