BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’Nor­dic Noir’

Do­ku­men­tar Jeg er blandt de man­ge, som har hang til de skan­di­na­vi­ske kri­mi­er. Bå­de dem i bog­form og dem, der bli­ver fil­ma­ti­se­ret, som Ca­mil­las Läck­bergs ’Mor­de­ne i Fjäl­l­ba­cka’, ’Wal­lan­der’, ’Beck’, den dan­ske ’For­bry­del­sen’ og ik­ke mindst den dansk/sven­ske ’Bro­en’. Men hvad er det, de nor­di­ske kri­mi­er kan, som de en­gel­ske og ame­ri­kan­ske ik­ke kan? Det gi­ver So­fie Gråbøl og So­fia He­lin hver sit bud på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.