Julies juleønske

BT - - TV-GUIDE -

JU­LE­KA­LEN­DER og Julies halv­sø­ster, Mie, skal hol­de jul hos sin egen mor.

Så Julie øn­sker - så­dan rigtigt øn­sker - og øn­sket er så sta­er­kt, at det når op til eng­le­nes ver­den, hvor det bli­ver hørt.

Her har ae­r­ke­eng­le­ne ud­for­drin­ger med pro­ble­meng­len Ra­fi, som skal la­e­re di­sci­plin og med­fø­lel­se, før han kan få sin eng­lestyr­ke og vin­ger. Så eng­le­rå­det be­slut­ter at sen­de Ra­fi på en op­ga­ve ne­de på jor­den.

Sam­me af­ten ly­der et ka­em­pe tor­den­brag, og et lyn Ju­le­ka­len­der­ne er en af de fi­ne­ste tra­di­tio­ner på TV2

Katrine Vogel­sang, TV2 fik­tions­chef

slår ned. Nor­malt tord­ner det ik­ke i de­cem­ber, så no­get ty­der på, at der er me­re end en en­gel på spil. En fin tra­di­tion »Ju­le­ka­len­der­ne er en af de fi­ne­ste tra­di­tio­ner på TV2, og vi el­sker at sam­le bå­de børn og voks­ne til en fa­el­les op­le­vel­se i de­cem­ber. En tra­di­tion, som vi gør os me­get uma­ge med, og som vi va­er­ner om. I år er det et af de sta­er­ke­ste hold, der står bag, og jeg gla­e­der mig me­get til at de­le ’Ju­leøn­sket’ med dan­sker­ne,« si­ger TV2s fik­tions­chef Katrine

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.