Mas­ser af mu­sik

DAGENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Fi­re af Danmarks mest mu­si­kal­ske børn er til­ba­ge i kon­kur­ren­cen om at bli­ve årets vi­dun­der­barn. Bør­ne­ne er blandt de al­ler­bed­ste in­den­for de­res klas­si­ske kun­star­ter, og de får hja­elp fra hver de­res kend­te la­e­re­me­ster. I af­ten er de ik­ke kun kon­kur­ren­ter - de skal og­så op­tra­e­de sam­men, in­den se­er­ne af­gør, hvem de tre fi­na­li­ster bli­ver. Vi­dun­der­børn DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.