En la­e­re­streg

BT - - TV -

Hen­ry Tal­bot in­vi­te­rer Mary og re­sten af fa­mi­li­en Crawley til mo­tor­løb. Der ven­ter dem al­le en højdra­ma­tisk ef­ter­mid­dag. Sam­ti­dig er det ble­vet ek­sa­men­s­tid for bå­de Dai­sy og mr. Mo­les­ley – mens mrs. Pat­mo­re og mrs. Hug­hes be­slut­ter sig for at gi­ve den kra­es­ne og krads­børsti­ge Car­son en la­e­re­streg, han sent vil glem­me. Down­ton Ab­bey DR1: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.