Sa­gas sto­re jagt

DAGENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Jag­ten på ger­nings­man­den og Fred­di­es ny­fød­te barn går ind i en kri­tisk og af­gø­ren­de fa­se. Fred­die får en sms fra kid­nap­pe­ren med et foto af bar­net og et mø­de­sted. Det lyk­kes Fred­die at slip­pe udenom po­li­ti­et og han mø­der ger­nings­man­den med bar­net som af­talt. Men da Sa­ga og Hen­rik når frem, er de spor­løst for­s­vun­det. Bro­en DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.