Brag på He­den

BT - - TV -

Der ven­ter et top­brag i Alka Su­per­liga­en, når de for­sva­ren­de me­stre fra FC Midtjyl­land ta­ger imod F.C. Kø­ben­havn. FCM lag­de for­nemt ud i sa­e­so­nen, men ef­ter­føl­gen­de er ni­veau­et da­let en smu­le, og det er og­så ble­vet til et par ne­der­lag på stri­be. FCK har vist bed­re form i la­en­ge­re tid, selv­om de se­ne­st kun fik uaf­gjort mod Vi­borg. Fod­bold TV3+: 17.00

Fil­min­struk­tø­ren Jo­han­nes har va­e­ret ude for at hol­de fored­rag, og da han kom­mer hjem, er der sket en tragedie. Hans ko­ne Signe har i en psy­ko­se dra­ebt de­res ni måneder gam­le dat­ter. I ti­den ef­ter må Jo­han­nes for­sø­ge at be­va­re fat­nin­gen og sam­ti­dig prø­ve på at be­skyt­te Signe mod et ufor­stå­en­de rets­sy­stem. Han er sik­ker på, at en dom med in­des­pa­er­ring på ube­stemt tid, vil va­e­re ka­ta­stro­fal for hen­de. Sorg og gla­e­de TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.