Julies juleønske

DAGENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Julie har kun ét bra­en­den­de øn­ske: at va­e­re sam­men med he­le sin fa­mi­lie ju­le­af­ten. Men pla­nen ser ud til at smul­dre, da beg­ge fora­el­dre skal ar­bej­de 24. de­cem­ber, og Julies halv­sø­ster, Mie, skal hol­de jul hos sin egen mor. Så Julie øn­sker – så­dan rigtigt øn­sker – og øn­sket er så sta­er­kt, at det når op til eng­le­nes ver­den, hvor det bli­ver hørt. Ju­leøn­sket TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.