Ja el­ler nej?

DAGENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Dan­sker­ne har stemt om, hvor­vidt det nu­va­e­ren­de rets­for­be­hold skal om­dan­nes til en til­valgs­ord­ning. Val­get hand­ler isa­er om straf­fe­ret, po­li­ti­sam­ar­bej­de, fa­mi­li­e­ret og han­del over gra­en­ser­ne. Nu er af­stem­nin­gen slut, og re­sul­ta­ter­ne be­gyn­der at tik­ke ind, og det skal bli­ve in­ter­es­sant at se, om dan­sker­ne har stemt ja el­ler nej. EU-af­stem­ning DR1: 19.55 / TV 2: 20.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.