02 7 00 4 02 7 02 02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mor­ten ’Dun­can’ Ras­mus­sen Fik kun 36 mi­nut­ter på ba­nen og var li­ge som de an­dre hold­kam­me­ra­ter ik­ke in­de i kam­pen på det tids­punkt. Ud­skif­tet med en ska­de. Jess Thorup Det vir­ker be­syn­der­ligt, at FCMtra­e­ne­ren sat­ser så me­get på Si­sto, der slet ik­ke er, hvor man for­ven­ter. Og hvor­for kom Pu­sic ik­ke ind i ste­det for Onu­a­chu?

INDSKIFTERE

Paul Onu­a­chu (4) ind for Mor­ten ’Dun­can’ Ras­mus­sen (36.), Awer Ma­bil (02) ind for Pio­ne Si­sto (46.), Mar­tin Pu­sic (7) ind for Kristoffer Ols­son (70.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.