DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Året 2015 na­er­mer sig sin af­slut­ning, og det er de dan­ske Od­dset-spil­le­re gan­ske gi­vet ke­de af. For det har nem­lig va­e­ret et sa­er­de­les godt år set med spil­ler­nes bril­ler.

Der har va­e­ret va­e­sent­ligt fle­re da­ge med over­skud for Od­dset-spil­ler­ne end nor­malt, hvil­ket skyl­des, at fa­vo­rit­sej­re­ne er kom­met i klum­per - og da man­ge spil­ler på fa­vo­rit­ter, gi­ver det pen­ge til spil­ler­ne.

»I de na­e­sten 25 år, jeg har be­ska­ef­ti­get mig med bet­ting, er det­te den la­eng­ste pe­ri­o­de med man­ge fa­vo­rit­sej­re, jeg har op­le­vet. I Su­per­liga­en har vi så set, at fa­vo­rit­sej­re­ne er fal­det i klum­per, og da man­ge spil­ler kupo­ner med fa­vo­rit­sej­re li­ge på bli­ver det nog­le dy­re da­ge for os. Men vi ta­ger det nu stil­le og ro­ligt. Så­dan er det at va­e­re book­ma­ker, og vi gla­e­der os i ste­det på spil­ler­nes veg­ne,« si­ger pro­duk­t­chef Jens Ni­el­sen fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.