1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Va­len­cien­nes im­po­ne­re­de stort ved at ven­de 0-1 til 2-1 i an­den halv­leg mod Ni­mes i midt­u­gens kamp, ef­ter­som man hav­de få­et ud­vist midt­stop­pe­ren Lo­ris Ne­ry i 1. halv­leg (som så er ude med ka­ran­ta­e­ne i af­ten), men måt­te la­de sig nø­je med 2-2. Hol­det brug­te man­ge kra­ef­ter på at for­sva­re sig en hel halv­leg i un­der­tal, og det kan kom­me til at ko­ste dyrt mod et Cler­mont-mand­skab, som hav­de fri i midt­u­gen og der­for bør kom­me med fy­sisk over­tag. Va­er­ter­ne har kun tabt en af ot­te hjem­me­kam­pe, så 1-tal­let åb­ner her til god­kendt be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.