1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rø­d­ov­re har haft en frem­ra­gen­de sa­e­son ind­til vi­de­re. Man har blot tabt to af de se­ne­ste 11 kam­pe, og det er sva­ert at se, at de ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter imod Gen­tof­te. Ga­ester­ne har va­e­ret tur­ne­rin­gens sto­re over­ra­skel­se, men si­den den sto­re stjer­ne Co­dy Ku­nyk er ble­vet ska­det, har man set en ned­t­ur kom­me, og be­dømt ud fra de to se­ne­ste kam­pe vir­ker gas­sen til at va­e­re gå­et en smu­le ud af Gen­tof­te med 2-7 i Oden­se og 0-5 hjem­me mod Fre­de­riks­havn. Det er selv­føl­ge­lig lo­ka­l­op­gør, men det er sta­dig sva­ert ik­ke at se Rø­d­ov­re som stør­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.