Mette har va­e­ret syg i seks år

Syg i fem år

BT - - NYHEDER - Over­gangszo­ne Hvad er virk­nin­gen af en HPV-vac­ci­na­tion? Nor­mal CIN II FOTO: ASTRID DA­LUM CIN I CIN III

BED­RING Si­den 19-åri­ge Mette Ru­be­k­sen for seks år si­den fik vac­ci­nen, har hun op­le­vet kro­nisk ho­ved­pi­ne, tra­et­hed og svim­mel­hed. Hun har haft så sva­e­re mu­skel­s­mer­ter, at hun har måt­tet sid­de i kø­re­stol. For få måneder si­den rej­ste hun sig fra kø­re­sto­len, og på trods af små ska­van­ker, er hun i dag i klar bed­ring. Hun be­gyn­der om få måneder på HG i Es­b­jerg, hvis hun bli­ver op­ta­get. Hun er over­be­vist om, at det var HPV-vac­ci­nen, som gjor­de hen­de syg. Hun har blandt an­det snak­ket med la­e­ger, der me­ner, hun har få­et en alu­mi­ni­um­for­gift­ning, som har va­e­ret for­år­sa­get af HPV-vac­ci­nen.

SKA­EB­NE In­gen af sta­di­er­ne er kra­eft, og selv de sva­e­re­ste for­mer for for­sta­di­er kan fjer­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.