Ca­mil­la Jen­sen og Mar­tin Pe­ter­sen

BT - - NYHEDER -

Køb­te for: Spa­re­de: Det køb­te de:

Ca­mil­la: Hvad sy­nes I om Bla­ck Fri­day? Mar­tin:

1966,42 kr. 1398,25 kr.

Kaf­fe­ma­ski­ne, pu­der, mad, hus­hold­nings­ar­tik­ler og tøj.

»Vi tog egent­lig her­ud, for­di vi vil­le kø­be en el­bil, som vo­res søn skul­le ha­ve i ju­le­ga­ve, men de hav­de ik­ke den mo­del, vi gik ef­ter. Det var egent­lig ik­ke me­nin­gen, at vi vil­le kø­be så me­get, men så­dan går det jo, når der er nog­le rig­tig go­de til­bud, og jeg sy­nes, at vi har fun­det nog­le go­de ting.«

»Jeg sy­nes, det er fint nok. Det er godt, at man kan få nog­le go­de til­bud, men der måt­te godt va­e­re end­nu me­re at spa­re. I USA er der man­ge fle­re pro­cen­ter at hen­te, og det måt­te bu­tik­ker­ne da godt la­e­re lidt af.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.