Ma­rie-Lou­i­se Du­val og Kia Bod­dum

BT - - NYHEDER -

Køb­te for: 2000 kr. Spa­re­de: 700 kr. Det køb­te de: Isen­kram Ma­rie-Lou­i­se: »Jeg sy­nes, det er me­get godt, at man kan spa­re nog­le pen­ge her op til jul, hvor man bru­ger man­ge pen­ge på ga­ver. Jeg har fun­det nog­le go­de til­bud, blandt an­det Royal Co­pen­ha­gen, som var sat ned med 20 pro­cent.« Kia: »Det go­de ved, at man kan spa­re no­get Hvad er det bed­ste ved Bla­ck Fri­day? Kia: »Det bed­ste er selv­føl­ge­lig al­le de pen­ge, man spa­rer.« Ma­rie-Lou­i­se: »Ja, og så er det og­så en sjov må­de at shop­pe på, der er en lidt an­der­le­des stem­ning. Vi skal helt sik­kert og­så til det na­e­ste år.«

nu, er, at så bli­ver ga­ver­ne lidt stør­re. Man kan i hvert fald se, at rig­tig man­ge er ude at kø­be ju­le­ga­ver i dag. Det dår­li­ge ved det er, at man skal stå lang tid i kø, for­di al­le skal ha­ve pak­ket ind.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.