Tove Tho­mas­sen

BT - - NYHEDER -

Køb­te for: 3200 kr. Spa­re­de: 1070 kr. Det køb­te hun: Tøj og kos­me­tik. »Jeg sy­nes, det er fint, at jeg kan gå ud at kø­be ju­le­ga­ver, og der sam­ti­dig er lidt at spa­re. Jeg tror, at det ta­ger brod­den af alt ra­e­set i ja­nu­ar, når der er ud­salg, men der er og­så man­ge men­ne­sker her nu.« Hvad sy­nes du om Bla­ck Fri­day? »Det ge­ne­rer mig ik­ke, at det er et ame­ri­kansk kon­cept. Om det er den ene el­ler den an­den form for ud­salg, gør ik­ke den sto­re for­skel for mig, og jeg sy­nes, det er rig­tig godt, at der er mu­lig­hed for at spa­re lidt på ju­le­ga­ver og ting, man ger­ne vil ha­ve.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.