130 liv min­det

BT - - NYHEDER -

TER­ROR I PA­RIS slag­tet. Det er for­di, de re­pra­e­sen­te­re­de fri­hed den dag, at de blev mas­sa­kre­ret,« som Hol­lan­de vi­de­re sag­de.

Den sto­re min­de­høj­ti­de­lig­hed fandt sted på den hi­sto­ri­ske plads Les In­va­li­des for­an 2.000 in­vi­te­re­de. Her­i­blandt man­ge af de 350, der blev sår­et un­der ter­r­or­an­gre­bet. Knej­sen­de trods I rul­le­sto­le og på bå­rer sad de på for­re­ste ra­ek­ke. Dybt be­va­e­ge­de og sta­dig syn­ligt trau­ma­ti­se­re­de over ra­ed­sels-sce­ne­ri­er­ne 13. novem­ber.

»De, der slog til for at dra­e­be den af­ten, øn­ske­de at så split­tel­se. De vil fejle,« sag­de pra­esi­dent Hol­lan­de.

Det var san­gen ’When all we ha­ve is love’ af den iko­ni­ske fran­ske san­ger Ja­cques Brel, der ind­led­te min­de­høj­ti­de­lig­he­den, som iføl­ge in­ter­na­tio­na­le nyheds­bu­reau­er ik­ke kun var pra­e­get af sorg, men og­så af trod­sig­hed.

»Frank­rig vil over­vin­de den­ne fjen­de,« lo­ve­de pra­esi­dent Hol­lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.