Ny sig­tel­se for ter­r­or­an­gre­bet

BT - - NYHEDER -

En sjet­te per­son er ble­vet sig­tet i Bel­gi­en for at ha­ve va­e­ret med­vir­ken­de til ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris 13. novem­ber, skri­ver Reu­ters.

Sig­tel­sen sker, ef­ter at bel­gi­ske myn­dig­he­der tors­dag gen­nem­før­te en ra­ek­ke ransag­nin­ger af hjem i Bruxel­les og i det syd­li­ge Bel­gi­en.

Den på­ga­el­den­de er sig­tet for drab i for­bin­del­se med ter­r­or­an­gre­bet og for at ha­ve hjul­pet en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, for­kla­rer an­kla­ger­ne iføl­ge Reu­ters.

To an­dre, der blev til­ba­ge­holdt i for­bin­del­se med ransag­nin­ger­ne, er ble­vet løsladt. De to løslad­te er den sig­te­des far og bror.

De bel­gi­ske myn­dig­he­der jag­ter sta­dig den ef­ter­søg­te Sa­lah Ab­des­lam, der har bo­pa­el i Bruxel­les, da han er saat i for­bin­del­se med ter­r­or­an­gre­bet. Hans bror var en af selv­mord­s­bom­be­ma­en­de­ne ved an­gre­bet i Pa­ris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.