Sja­ra­pova i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER -

LYNBESØG al­ver­dens mo­de­ma­ga­si­ner, har nem­lig lagt bil­le­der op af et net­op over­stå­et be­søg i Kø­ben­havn på so­ci­a­le me­di­er.

På bil­le­der­ne po­se­rer hun blandt an­det for­an et gar­der­s­kur ved Ro­sen­borg Slot, og på et an­det forta­el­ler hun om de kuli­na­ri­ske op­le­vel­ser hos Noma, hvor hun i for­gårs fejre­de Thanks­gi­ving.

Da Ma­ria Sja­ra­povas ten­niskar­ri­e­re var på sit hø­je­ste, nå­e­de hun i 2005 at lig­ge num­mer ét på kvin­der­nes ver­dens­rangs­li­ste. Men hun har ik­ke kun haft suc­ces med ketsje­ren. Hen­des smuk­ke yd­re er en guld­gru­be, hun har ud­nyt­tet til ful­de.

Det vur­de­res, at sti­li­ko­net er en af ver­dens bedst be­tal­te kvin­de­li­ge at­le­ter. Det skyl­des ik­ke mindst, at hun har teg­net gul­dran­de­de kon­trak­ter med sto­re re­k­la­me­bu­reau­er.

Ma­ria Sja­ra­pova nå­e­de at til­brin­ge 48 ti­mers i Danmarks ho­ved­stad. For­u­den en vi­sit ved Ro­sen­borg Slot og Noma, nå­e­de hun og­så at be­sø­ge Ti­vo­li.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.