De nye i klas­sen

BT - - NYHEDER -

BUB­BER SOM JULESKURK Bub­ber er skur­ken I DR3 Ul­tras ju­le­ka­len­der ’Bub­bers juleshow’. Her for­sø­ger han des­pe­rat at ar­ran­ge­re et in­ter­na­tio­nalt juleshow på Cos­ta del Sol.

Selv­om han får to hja­el­pe­re i bør­ne­ne Julie og Hu­go og en ra­ek­ke kend­te tv-va­er­ter, så kom­mer de til at gå så gru­e­lig me­get igen­nem for at nå frem til ju­le­af­ten. Se­er­ne kan og­så be­stem­me en del af hand­lin­gen un­der­vejs.

ENG­LE OG EN DA­E­MON TV2s ju­le­ka­len­der ’Ju­leøn­sket’ hand­ler og­så om at red­de ju­len. Her er der ik­ke en nis­se­hue i mi­les om­kreds, men mas­ser af eng­le og en da­e­mon.

12-åri­ge Julie har et stort øn­ske om at hol­de ju­le­af­ten med he­le sin fa­mi­lie. Men Julies far og mor skal beg­ge ar­bej­de ju­le­af­ten, og hen­des halv-sto­re­sø­ster Mie skal hol­de jul med sin mor i Sve­ri­ge. Julies øn­ske bli­ver hørt af eng­le i him­len, der sen­der den un­ge eng­le­a­spirant Ra­fi af sted for at hja­el­pe sam­men med en flok an­dre eng­le. Men her lu­rer en årtu­sin­der gam­mel da­e­mon, som be­ka­em­per eng­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.