Fi­re­hjul­stra­ek til Jagu­ar XE

BT - - BILER -

Til na­e­ste år lan­der den an­mel­der­ro­ste Jagu­ar XE med fi­re­hjul­stra­ek. Mens Jagu­ars mel­lem­sto­re BMW 5-se­rie­kon­kur­rent Jagu­ar XF bå­de kan fås med bag­hjuls- og fi­re­hjul­stra­ek, og som se­dan og sta­tioncar, så er den lil­le XE star­tet ud med blot bag­hjul­stra­ek og se­dan­for­ma­tet. Med fi­re­hjul­stra­ek-op­tio­nen kan den by­de Au­di A4 quat­tro-ejer­ne op til dans på løst un­der­lag, og XE får en bre­de­re mar­keds­ap­pel end i dag. Om Jagu­ar og­så over­ve­jer en sta­tioncar­ud­ga­ve af ju­ni­o­r­model­len, for­ly­der der desva­er­re in­tet om på nu­va­e­ren­de tids­punkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.