Armstyr­ke

BT - - SPORTEN -

– ev­nen til ik­ke ale­ne at ka­ste langt, men og­så hårdt på de kor­te kast, så bol­den i ta­et tra­fik når sit mål.

SØ­REN HYGUM HAN­SEN:

Mat­t­hew Staf­ford, De­troit Lions »Jeg over­ve­je­de Aa­ron Rod­gers og Joe Flac­co (fra Bal­ti­mo­re Ra­vens, red.), men jeg end­te med at va­el­ge Mat­t­hew Staf­ford. I 2010 kom det frem, at han før draf­ten året in­den, hvor han blev valgt som num­mer et, hav­de ka­stet 80 yards ned ad ba­nen. Han er en ’gun­s­lin­ger’ og har så uhyg­ge­lig sta­erk en arm, at han kan ka­ste bol­den hårdt og langt, selv om han be­va­e­ger sig i den mod­sat­te ret­ning af den vej, han ka­ster.«

TOM­MY KJA­ERS­GAARD:

Mat­t­hew Staf­ford, De­troit Lions »Mat­t­hew Staf­fords til­lid til egen arm er så stor, at han og­så la­ver man­ge dår­li­ge kast, men han for­mår of­te at få bol­den ind i vin­du­er, der er luk­ke­de, men hvor han så at si­ge smadrer glas­set. Han er fra Te­xas og en ty­pisk ’gun­s­lin­ger’ li­ge­som i Det Vil­de Ve­sten. Hos man­ge sid­der me­get af armstyr­ken i be­ne­ne, for­di det ga­el­der om at få plan­tet det for­re­ste ben, så man kan få kraft i sit kast. Hos Mat­t­hew Staf­ford sid­der den na­e­sten ude­luk­ken­de i skul­de­ren som hos en pit­cher i ba­se­ball.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.