At­le­tisk for­må­en

BT - - SPORTEN -

– ev­nen til at be­va­e­ge sig i den lom­me, der ska­bes om­kring qu­ar­ter­ba­ck­en, og der­med kø­be sig me­re tid til at ka­ste og til at lø­be selv med bol­den over en la­en­ge­re di­stan­ce.

SØ­REN HYGUM HAN­SEN:

Cam Newton, Ca­ro­li­na Pant­hers »Jeg end­te med at va­el­ge Cam Newton frem for Rus­sell Wil­son (fra Se­att­le Sea­hawks, red.) på grund af hans fan­ta­sti­ske ev­ne til at lø­be over en la­en­ge­re di­stan­ce. Han lø­ber 40 yards på 4,59 se­kun­der, selv om han er 196 cen­ti­me­ter og ve­jer 116 ki­lo. Som Ge­rald McCoy (for­svars­spil­ler for Tampa Bay Buc­ca­ne­ers, red.) har sagt, er det uri­me­ligt, at en så stor mand er så mo­bil. Han er uhyg­ge­lig med bol­den i ha­en­der­ne og er en Supermand, som han kal­der sig selv.«

Aa­ron Rod­gers, Gre­en Bay Pa­ck­ers »Jeg kun­ne sag­tens ha­ve valgt Cam Newton, men det vil­le na­e­sten va­e­re for me­get at gø­re det igen. Så jeg har valgt Aa­ron Rod­gers, der er en me­get bed­re at­let, end de fle­ste ta­en­ker på. Han kan virkelig be­va­e­ge sig i lom­men. Det så man i slut­spilskam­pen mod Dal­las Cow­boys i sid­ste sa­e­son, da han var ska­det. Og så er han virkelig hur­tig af så stor en mand at va­e­re og kan ta­ge man­ge yards. Hans ev­ne til at ka­ste på tva­ers af krop­pen vi­ser des­u­den, at han kan om­de­fi­ne­re fy­sik­kens love.«

TOM­MY KJA­ERS­GAARD:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.