DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Den­ne sa­e­son har vist, at NFLkory­fa­e­et Peyton Man­ning er i kar­ri­e­rens ef­ter­år.

Den­ver Bron­cos har vun­det man­ge af si­ne kam­pe på trods af den 39-åri­ge quar­ter­ba­cks kum­mer­li­ge pra­e­sta­tio­ner, og Bets­a­fe me­ner da hel­ler ik­ke, at Man­ning får fle­re kam­pe fra start i den­ne NFL-sa­e­son.

Af­lø­se­ren Bro­ck Oswei­ler har nem­lig gjort det så godt, at od­ds på ba­re én start fra Peyton Man­ning i re­sten af sa­e­so­nen er på 2,75.

»Den­ver Bron­cos mø­der New Eng­land Pa­tri­ots, og in­den sa­e­so­nen var der nok man­ge, der hav­de sat ring om det­te ven­te­de stor­o­p­gør mel­lem Tom Bra­dy og Peyton Man­ning. Nu må Man­ning i ste­det kig­ge med fra si­de­linj­en, og me­get ty­der på, at NFL kan gø­re klar til at pen­sio­ne­re en af de største spil­le­re gen­nem ti­den,« si­ger od­ds­sa­et­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.