1,85

BT - - SPORTEN -

Bour­ne­mouth spil­ler frisk til af en opryk­ker at va­e­re, og selv om man mang­ler kva­li­tet i bok­sen ef­ter Cal­lum Wil­sons ska­de, pro­du­ce­rer man sta­dig ret man­ge chan­cer pr. kamp, mens første­ke­e­per Ar­tur Boruc og an­fø­rer Tom­my Elp­hi­ck fort­sat er ude, og det er de­fen­si­ve tab. Ever­ton ser og­så sta­er­ke ud of­fen­sivt i den­ne sa­e­son, men si­den Phil Jagi­elka gik i styk­ker, har Ever­ton-for­sva­ret va­e­ret til at ta­le med, og vil Ever­ton ha­en­ge på i top­pen af ra­ek­ken, er det her en kamp, de skal gå hårdt ef­ter at vin­de. Det bør der­for bli­ve en un­der­hol­den­de af­fa­e­re.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.